Brenda Ensing

brenda_ensing.jpgDe initiatiefneemster van I Honour Thee is Brenda Ensing (1966). Na een opleiding tot docente Tekenen en Handvaardigheid kwam ze verrassend genoeg terecht in het toeristische bedrijfsleven en startte in 1990 samen met o.a. levenspartner Johan Lange ‘De Theefabriek’ in de voormalige kerk van Houwerzijl. Toen in 2006 het plaatselijke dorpshuis haar deuren sloot, werd er een nieuwe plek gezocht om de uitvaartdiensten van overleden dorpsbewoners onderdak te bieden. Die nieuwe plek werd ‘De Theefabriek’. Waar de ene dag de klanten in de theeschenkerij zaten te smullen, kon een dag later een dierbare dorpsgenoot worden geëerd. 

Houwerzijl is een klein dorp en uitvaartdiensten komen niet zo heel veel voor, maar die enkele keer dat ze hebben plaats gevonden was het steeds fascinerend en indrukwekkend. Fascinerend hoe het toeristisch bedrijfsleven en omgaan met nabestaanden en rituelen rond de uitvaart elkaar moeiteloos afwisselden en indrukwekkend hoe makkelijk de entourage, het kerkpand, meeging in de transformatie van een vorm van ‘vermaak’ naar een vorm van ‘afscheid’. Leven en dood..…hand in hand. 

brenda_ensing_2.jpgOndanks de prachtige toespraken en de zeer persoonlijke invullingen miste Brenda toch iets essentieels bij deze uitvaartdiensten. Bijvoorbeeld het stilstaan bij het huidige moment, het aandacht hebben voor de transformatie die de ‘essentie’ van de overledene ondergaat of heeft ondergaan, als ook het reageren op de uitnodiging van het leven, via het sterven, om andere lagen in onszelf en de ander te ontmoeten. Combineer dit gemis met Brenda’s altijd al buitengewone belangstelling voor vergankelijkheid en de fascinatie over waar een levensvorm begint of eindigt en wat diens ware wezen nou eigenlijk is. Koppel dit aan een aantal ingrijpende veranderingen in haar leven, haar verwantschap met zienswijzen als het Boeddhisme, Sjamanisme en Hindoeïsme en haar creatieve thuisbasis en zie daar…..de geboorte van I Honour Thee.