Groene uitvaart

groene_uitvaart.jpgBij een groene uitvaart, ook wel ecologische of duurzame uitvaart genoemd, ligt de nadruk, net als bij een duurzaam leven, op het zo min mogelijk belasten van natuur en milieu bij alles wat komt kijken bij ons fysieke sterven. 

Inmiddels is er al veel mogelijk en wat kortgeleden nog uitzonderlijk werd bevonden, is nu meer een vanzelfsprekendheid. Zo kan het lichaam van een overledene gekoeld worden boven graszoden, verstuurt men rouwkaarten van loktapapier, zijn er kisten van karton en kan een overleden dierbare per bakfiets getransporteerd worden. Kortom te veel om op deze plek op te noemen. Voor een completer beeld verwijzen we u liever naar www.groeneuitvaart.nl en www.natuurbegraven.eu

GreenLeave

In dat groeiende aanbod van duurzame diensten en producten kan het wel eens lastig zijn door de bomen het bos te blijven zien. Om de keuzemogelijkheden concreter en inzichtelijker te maken hebben zes uitvaartondernemers in 2014 GreenLeave gelanceerd. Dit is een pakket aan adviezen en producten om een duurzame uitvaart mogelijk te maken. Bij het opstellen van de criteria is gekeken naar verschillende aspecten die een impact hebben op mens en milieu, zoals de grondstoffen, het gebruik van toxische stoffen en arbeidsomstandigheden. De criteria zijn door de Stichting Natuur & Milieu gecontroleerd. Het resultaat is een pakket waarin voor tien keuzes die de klant bij het regelen van een uitvaart maakt, duurzame adviezen en producten aangeboden worden. 

I Honour Thee is verheugd dat de Lijkwaden en Doodshemden binnen de criteria vallen die door GreenLeave zijn opgesteld. Een belangrijke rol speelde hierin het milieuvriendelijke aspect van hennepteelt, het basismateriaal van de gebruikte weefsels. Hennep heeft weinig water nodig, geen bestrijdingsmiddelen en de plant levert veel meer bruikbare stof op per hectare dan bijv. katoen. Zie voor meer informatie www.greenleave.nu.